Bölüm Tanıtımı

Aktüerya Bilimleri Bölümünde öğretim, bir yıl seçmeli yabancı dil hazırlık sınıfı ve dört yıl yabancı dil (İngilizce) destekli Türkçe lisans programı olarak yürütülmektedir.

Bölümümüzde bir profesör, bir doçent, dört doktor öğretim üyesi, beş doktoralı araştırma görevlisi, doktora eğitimlerine devam eden beş araştırma görevlisi ve bir öğretim görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzde T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü uzmanları ile çeşitli arşatırma ve danışmanlık şirketlerinden uzmanlar ek öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

Bölüme Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) SAY puan türüne göre öğrenci alınmakta olup geçtiğimiz yıllar için en düşük ve en yüksek giriş puanları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Yıl

En Düşük

En Yüksek

2006

305,958

324,411

2007

331,514

348,328

2008

324,194

344,047

2009

322,372

337,006

2010

435,940

484,784

2011

411,216

477,546

2012

337,319

402,584

2013

291,806

369,176

2014

277,849

394,146

2015

276,321

347,044

2016

247,005

370,345

2017

246,660

322,060

2018

243,336

318,115

2019

256,175

383,714

2020

278,192

412,315

2021

240,338

314,701

2022

304,206

416,253


Dört yıllık lisans programının ilk iki yılında dersler matematik, istatistik ve ekonomi ağırlıklı olup Aktüerya Bilimleri alanına ilişkin temel bilgiler verilmektedir. Son iki yılda ise Finansal Matematik, Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar Matematiği, Aktüerya Matematiği, Emeklilik Matematiği, Aktüeryal Yazılımlar, Risk Kuramı, Hasar Modelleri, Risk Yönetimi, Stokastik Süreçler, Regresyon ve Zaman Serileri alanlarında teknik bilgiler içeren uzmanlık dersleri verilmektedir. Programda bu derslerin yanında ekonomi, işletme, hukuk, bilgisayar ve finans ile ilgili dersler de yer almaktadır. Bölüm öğrencilerinin lisans programından mezun olabilmek için 17’si ortak zorunlu olmak üzere 151 AKTS zorunlu ve 89 AKTS seçmeli ders alarak 240 AKTS'yi tamamlamaları gerekmektedir.

Seçmeli derslerin İngilizce dersler dışındaki zorunlu derslere oranı yaklaşık olarak % 25'tir. Seçmeli dersler arasında "Genel İşletme" , "Hukuka Giriş”, “Genel Muhasebe”, “Finansal Okuryazarlık" ve "Felsefeye Giriş" gibi sosyal bilim dersleri de yer almaktadır. Bölüm, program ve derslerin içeriklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye bölüm web sayfasından ulaşılabilir.

Lisansüstü öğretimde ise Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar Matematiği, Aktüeryal Risk Kuramı, Hasar Modelleri, Emeklilik Matematiği, Portföy Kuramı ve Finansal Zaman Serileri gibi dersler okutulmaktadır. Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı lisansüstü derslerinin ayrıntılı kapsamları bölüm web sayfasında yer almaktadır.

Lisans programı süresince isteyen öğrenciler İktisat, İşletme, İstatistik, Matematik ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde yan dal ve Biyoloji, İstatistik ve Matematik bölümlerinde çift anadal yapabilmektedir. Ayrıca bölümümüzün Erasmus Öğrenci Değişim programı kapsamında anlaşmalı olduğu Czestochowa University of Technology-Polonya ve University of Piraeus-Yunanistan okullarında eğitim alabilmektedirler.

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu, Sigortacılık Genel Müdürlüğü; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Sigortacılık Eğitim Merkezi, Sigorta Bilgi Merkezi, Hayat Sigortası Bilgi Merkezi, Emeklilik Gözetim Merkezi, Trafik Bilgi Merkezi, Tarım Sigortaları Havuzu, Aktüerler Derneği, Sigorta Şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ile iş birliği yapmaktadır. Yurt dışında ise Society of Actuaries, Casualty of Actuaries, Canadian Institute of Actuaries, Heriot-Watt University, City University ile iş birliği içerisindedir.

Aktüerlik
Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler doğrudan aktüer unvanını alamamakla birlikte kamu, sigorta ve finans sektöründe aktüerya uzmanı olarak sigorta şirketlerinde çalışabilmektedirler. Mezun öğrencilerin %90'ı sigorta ve finans sektöründe çalışmaktadır. Mezunlarımız sigorta şirketleri yanı sıra brokerlik, eksperlik, denetim ve danışmanlık şirketlerinde de istihdam edilmektedir.

03/08/1995 tarihli 22363 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Aktüerler Yönetmeliği'ne göre Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayarak unvan alan sicile kayıtlı olan 21 mezunumuz bulunmaktadır. 15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Aktüerler Yönetmeliği'ne göre unvan almak için üç seviyeden oluşan aktüerlik sınavlarını başarı ile tamamlamış olma ve yurt içinde veya yurt dışında; özel kurumların, kamu kurumlarının veya üniversitelerin aktüeryayla ilgili birim veya bölümlerinde veya aktüerin refakatinde aktüeryayla ilgili toplam üç yıl mesleki uygulama veya faaliyette bulunmuş olma koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Bu yönetmeliğe göre, birinci seviye sınavlarında başarılı olanlar stajyer aktüer, ikinci seviye sınavlarında başarılı olanlar yardımcı aktüer , üçüncü seviye aktüerlik sınavlarında başarılı olanlar ve bir aktüerin yanında en az üç yıl çalışmış olan kişiler imza yetkisine sahip aktüer unvanını almaktadırlar.