Bölümün Tarihçesi

Hacettepe Üniversitesinde Aktüerya Bilimleri Yüksek Lisans Programı, 1997 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Ana Bilim Dalı içerisinde açılmıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesinde kurulan Aktüerya Bilimleri Bölümü, 2002-2003 öğretim yılında 42 lisans öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Aktüerya Bilimleri Bölümünün kurulmasından sonra Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 17/12/2004 tarihli toplantısında Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Programları açılması uygun görülmüş ve eski programdaki öğrenciler 2004-2005 öğretim yılı Bahar Dönemi'nde Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına aktarılmıştır. Şu anda Aktüerya Bilimleri Bölümünde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programları yürütülmektedir.