Aktüerya Bilimleri Lisans Programı, FEDEK tarafından ilk kez yapılan değerlendirme sonucunda 25 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 5 yil süre ile akredite edilmiştir. FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur. FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.

Aktüerya Bilimleri Bölümü Öğretim Amaçları

ÖA1. Öğrencilerin aktüerya, istatistik, matematik, sigortacılık, bilgisayar, finans gibi temel bilgiler ile donatılması
ÖA2. Öğrencilerin aldığı temel bilgilerin sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi sosyal bilim bilgileriyle desteklenmesi
ÖA3. Öğrencilere edindiği bilgileri kullanarak çağdaş, yaratıcı ve sorunları bağımsız biçimde çözme bilincinin kazandırılması
ÖA4. Öğrencilere birlikte çalışma ve düşünme becerisinin kazandırılması

FEDEK Kapsamında Yapılan Anketler

Mezunlarimizin ve bölüm Öğrencilerimizin aşağıdaki kendilerine ayrılmış olan bağlantılar üzerinden 2020-2021 Akademik Yili Aktüerya Bilimleri Bölümü Öğrenci Memnuniyeti Anketine katılmaları gerekmektedir.
• Anket baglantisi için tıklayınız.

H.Ü. Aktüerya Bilimleri Bölümü FEDEK Öz değerlendirme Raporu Hazırlama ve Danışma Komisyonu

Dr. Ögr. Üy. Yasemin GENÇTÜRK (Fedek Koordinatörü)
Ars. Gör. Dr. Funda KARAMAN
Ars. Gör. Mustafa Asım ÖZALP