Misyon - Vizyon

Aktüerya Bilimleri Bölümü misyonunu, edindiği bilgileri kullanabilecek çağdaş, yaratıcı ve sorunları bağımsız olarak çözebilecek, insanlığın sorunlarına duyarlı, birlikte çalışmayı ve düşünmeyi öğrenmiş aktüerya uzmanları yetiştirmek, ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim ve üreteceği bilgi ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir bölüm olmak; vizyonunu ise, araştırma, öğretim ve hizmet alanlarındaki üretimi ile evrensel değerler ışığında ülkenin geleceği için yetiştirdiği üstün nitelikli bireyleri topluma sunmak olarak belirlemiştir.