Aktüerya Bilimleri Bölümü Yandal Lisans Programı Başvurusu Tarihleri

Yandal Programı başvurusu yapacak öğrencilerimiz koşulları ve dikkat etmeleri gereken hususları, Hacettepe Üniversitesi Yandal Yönergesinden takip edebilirler. Yandal Programı'na başvuru yapacak öğrencilerimizin yönergeyi dikkatlice okumaları faydalı olacaktır.

Öğrencinin anadal akademik danışmanının onayını da içeren bir dilekçe ve transkripti ile birlikte, ilan edilen tarih aralığında başvuru yapması gerekmektedir.

Aktüerya Bilimleri Bölümü Yandal için örnek başvuru dilekçesi.

Diğer bölümlerde Yandal yapmak isteyen öğrencilerimiz ilgili bölümün Yandal Lisans Programına ilişkin, başvuru tarihlerini ve kontenjanlarını ilgili fakülte, bölüm internet sayfalarından ya da ilgili bölümün yandal koordinatöründen öğrenebilirler.

Karşılıklı Yandal Programımız olan Bölümler

Bölümümüzün karşılıklı anlaşma sonucu oluşturduğu Yandal Programları'na ilişkin yönergeler:

2021-2022 Güz döneminden önce programa başlayanlar için:

2021-2022 Güz döneminden sonra programa başlayanlar için:

Aktüerya Bilimleri Bölümünde Yandal Yapabilecek diğer Bölümler

İşletme ve İktisat Bölümü öğrencileri için Yandal Programları'na ilişkin yönergeler:

2021-2022 Güz Döneminden önce programa başlayanlar için:

2021-2022 Güz Döneminden sonra programa başlayanlar için:

Aktüerya Bilimleri Bölümü Öğrencilerinin Yandal Yapabilecekleri diğer Bölümler

Bölümümüz öğrencileri yandal başvurusu yapabilecekleri bölümleri bu bağlantıdan öğrenebilirler. Öğrencilerimizin gerekli bilgiler için ilgili bölümler ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.Yan Dal Program Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Murat Büyükyazıcı
Tel: +90 312 297 6160
E-posta: muratby@hacettepe.edu.tr

Yan Dal Program Koordinatör Yardımcısı
Arş. Gör. Dr. Ezgi Nevruz
Tel: +90 312 297 6160
E-posta: ezginevruz@hacettepe.edu.tr