Dr. Ezgi NEVRUZ

E-posta
     ezginevruz@hacettepe.edu.tr
Kişisel Sayfası
     Tıklayınız
CV
     Tıklayınız
Telefon
     (312) 297 61 60
 

Akademik Derecesi

Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü (2004-2009)

Yüksek Lisans:   Hacettepe Üniversitesi, Aktüerya Bilimleri A.D. (2009-2012)

Doktora :  Hacettepe Üniversitesi, Aktüerya Bilimleri A.D. (2012-2018)


İlgi Alanları
  • Aktüeryal Risklerin Önceliklendirmesi (Prioritization of Actuarial Risks) & Stokastik Sıralama İlişkileri (Stochastic Ordering Relations)
  • Belirsizlik Altında Karar Verme (Decision Making under Uncertainty) & Risk Algısı (Risk Perception)
  • Sürdürülebilirlik ve Çevresel Riskler (Sustainability and Environmental Risks) & Tarım Sigortası (Agricultural Insurance) & Coğrafi Bilgi Sistemleri (Geographic Information Systems)
  • Hayat-dışı Hasar Rezervi (Non-Life Loss Reserving) & Simülasyon (Simulation)