Aktüerya bilimi insanların; doğum, ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın, kaza, deprem, sel, hırsızlık gibi mal varlığını etkileyen rastgeleliğe bağlı, öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların finansal etkileriyle ilgilenir. Aktüerler, bu tür olayların oluşma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programlarını oluşturmak üzere eğitim alırlar. Devamı...

Ders Programları
Sınav Programları
Duyurular

2024-2025 Güz Dönemi "AKT 329 Staj" dersini almak isteyen (2024 yılı Haziran ve Ekim ayları arasında staj yapma talebi olmak koşuluyla) öğrencilerin Staj Yeri Bilgi Formu, Isyerine Başvuru ve Kabul Formu, Ailesinden Sağlık Hizmeti Alan/Almayan Beyan ve Taahhütname ve bir fotoğrafı 14 Haziran 2024 Cuma günü 17:30'a kadar Bölüm Sekreteri Şerife TOSUN'a veya fundakaraman@hacettepe.edu.tr mail adresine renkli biçimde taralı olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Staj isteğe bağlı olup, kabul edilebilecek yerlere ve staj koşullarına ilişkin bilgi Bölüm Staj Yönergesi'nde bulunmaktadır. Sorularınız için fundakaraman@hacettepe.edu.tr mail adresinden danışabilirsiniz.
Son Güncelleme: 24 Mayıs 2024

T.C. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisinin "Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Türkiye'de Yaşayan Göçmen ve Mültecilere Yönelik Algısı” konulu tezi için anket çalışması hakkında.
Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024

2023-2024 Yılı Bahar Dönemi Lisans Programı Final Sınav Takvimi (EK)
Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024

2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Final Sınav Programı (EK)
Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024

2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ek Sınav Programı (EK)
Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Sanal Ortamdaki Yalnızlık Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi hk. (EK)
Son Güncelleme: 9 Mayıs 2024

Minerva Projesi: “Yaşam biçimlerimiz –Bizim araştırmamızı –Sizin sağlığınızı nasıl değiştirir” adlı projenin anket uygulaması hk.
Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024

Mezuniyet Törenine Katılacak Öğrencilerin Dikkatine (EK)
Son Güncelleme: 7 Mayıs 2024

2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisans Ara Sınav Programı (EK)
Son Güncelleme: 3 Nisan 2024

2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisans İkinci Ara Sınav Programı (EK)
Son Güncelleme: 3 Nisan 2024

2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Ara Sınav Programı (EK)
Son Güncelleme: 3 Nisan 2024

2023-2024 Bahar Dönemi Danışmanlık Ofis Saatleri (EK)
Son Güncelleme: 26 Şubat 2024

2023-2024 Bahar Dönemi Lisans Ders Programı (EK)
Son Güncelleme: 23 Şubat 2024

2023-2024 Bahar Dönemi Lisansüstü Ders Programı (EK)
Son Güncelleme: 23 Şubat 2024

Mezunlarımızın Görüşleri
Son Güncelleme: 21 Temmuz 2023

Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezuniyet Koşullarını Sağlayamayan Lisans-Önlisans Öğrencileri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama İlkeleri (EK)
Son Güncelleme: 1 Haziran 2023

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Denkliği Hk. (EK)
Son Güncelleme: 27 Ekim 2022